Ми працюємо над українською версією сайту! Приймаємо замовлення 24/7! МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ! 

ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК

м. Вінниця
вулиця Грушевського, 21 Central Office TM Pink & NAILAPEX

ОФЕРТА

Договір оферти:
Публічний договір на купівлю-продаж товарів на відстані через Інтернет

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які постійно проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією, яка надалі іменується Продавцем, і будь-яка фізична особа, що повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України та висловила акцепт цієї оферти підтвердженням замовлення на сайті NAILAPEX.COM і чинної у своїх інтересах чи інтересах юридичної особи, що називається надалі Покупець, уклали цей публічний договір (далі «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті NAILAPEX.COM, за якими вказано ціну, назву та опис та доступні для придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» у рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті NAILAPEX.COM, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов'язаннями. в'язання і т.д., зробити відповідне замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку

1.3. Під поняттям «Підписка» у рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається у строки, зазначені в описі товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» у рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, який відповідає за відстеження та відображення в реальному часі обраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений Покупцем за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ Покупця та його контактних даних.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продавати Покупцю Товар, є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, купувати названі товари та оплачувати його ціну.

2.2. Продавець гарантує, що Товар буде передано в заставу не в суперечці, під арештом і на неї не поширюються права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, що здійснюється під впливом насильства чи обману.

2.4. Продавець підтверджує, що всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав ПОКУПЦЯ у процесі виконання договору та реалізації товару.

3. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт чи електронну пошту) та отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи кольори, розміри та форми. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця.

4.2. Оформлення Покупцем Замовлення та подальша передача його до виконання означає достатнє та повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками товару, його функціональними можливостями, інформацією про строки постачання та умови гарантійного обслуговування.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця та повідомити про це Покупця шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Покупця.

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення, ПОКУПЦЮ на підставі виданої Продавцем видаткової накладної, підписаної Покупцем. Після виконання Замовлення зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

 

4.5. Право власності на товар переходить від продавця до покупця у момент передачі товару. Підтвердженням переходу права власності на товар є підпис Покупця у накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданий Продавцем, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від продавця до покупця у момент передачі транспортної чи кур'єрської компанії.

4.6. Прийнявши умови цього Договору, Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та отримувати надану Покупцем інформацію у зв'язку з виконанням цього Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Продавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Продавцем договорів.

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України

5. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на власний розсуд та публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється у гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

5.4. Покупець проводить 100% оплату товару згідно із Заявкою на підставі рахунку Продавця, якщо інше не вказано у рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження 100% оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

5.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після 100% оплати Замовлення.

5.7. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець при першій нагоді інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає ПОКУПЦЮ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок покупця або в інший прийнятний спосіб.

5.8. Ціна Товару в Інтернет магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

5.9. На момент зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця у кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитись термін обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення грошових коштів продавцем покупцю для здійснення коштів Покупець зобов'язаний повідомити ПРОДАВЦЮ реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати кошти.